månadsarkiv: december 2012

Behandlingar mot alkoholmissbruk

Man kan bli beroende av olika typer av saker. Det kan till exempel vara alkohol eller spelmissbruk. Eftersom att det finns olika typer av behov finns det också olika behandlingar. Man kan få behandling genom öppen vård eller också på något typ av behandlingshem.

När det gäller behandlingar mot alkoholmissbruk är ett av de många alternativen läkemedlet Campral (akamprosat). Läkemedlet har gjort att tiden till återfall hos patienter med alkoholberoenden har förlängts. Också antalet patienter som håller sig helt alkoholfria har ökat. Detta verkar alltså vara ett bra hjälpmedel i behandlingen. Dock har bortfallet i studierna varit hög, varför resultaten får ses med försiktighet. Behandlingen ska alltid blandas med icke-farmakologisk behandling.

Verkningsmekanismen är inte fullt känd, men är troligen relaterat till blocket av NMDA-receptorer i belöningssystemet i hjärnan. Mängden är 6 tabletter varje dag vilket är 333 milligram.

En vanlig biverkning som Campral ger är diarré. Mängden på doseringen kan i sådant fall ändras till mindre eller delas upp på flera tillfällen. Man ska vara försiktig med att använda läkemedlet om man har en nedsatt njurfunktion. Tiden på behandlingen ligger mellan 6-12 månader.

Ett annat läkemedel som minskar risken för återfall i alkoholberoende är Naltrexon Vitaflo. Alkohol frigör troligen opioider i hjärnan, alltså substanser som liknar morfin vilket bland annat sänker smärtupplevelser och ger ökat välbehag. Det verksamma ämnet, naltrexon som finns i medicinen motverkar denna effekt av opioider. Man vet inte helt klart hur naltrexon verkar men troligen kan känslan av det välbehag som alkohol framkallar bli mindre vilket gör att risken att en mindre mängd alkohol orsakar en dryckesperiod minskar.

Mängden är anpassad för varje individ som ska använda det. Men en vanlig dos för en vuxen person är en tablett om dagen. Behandlingstiden är olika eftersom det skiljer sig från person till person men det vanligaste är tre månader.

Då det kommer till missbruk av spel är förstås det bästa om man själv lyckas ta sig ur beroendet. Detta kräver en hel del självdisciplin och en stark motivation, vilket inte alla har och har man inte det finns det olika möjligheter till hjälp och behandling. Motivationen som personen i frågan har har dock en mycket stor betydelse för hur behandlingen kommer att gå. Till en början finns det grupper som drivs av AS (anonyma spelare). Tanken dessa grupper har är att man alltid kommer ha ett missbruksproblem till spelandet även om man aldrig spelar igen. Det man måste göra är att sluta helt med spelandet eftersom att det inte kommer fungera att sköta spelandet på ett klokt sätt.

Behandlingen för detta kan man få inom öppenvården, klinik, eller behandlingshem. För att behandla den spelberoende börjar man med att utreda vilka problem som har uppstått, man gör en lista med skulderna som medförts och en plan om hur man ska betala av dom. Det kan vara bra om man har föräldrar och partner med den tiden under behandlingen eftersom de ofta har stora roller i behandlingen då de kan hålla koll på hushållets pengar och att skulderna betalas. Denna behandlingen håller på i ungefär 6 månader.