månadsarkiv: mars 2013

Arbetsdomstolen tillkännagav en dom som ger ett företags kund rätt att utföra nykterhetstest på en underleverantörs anställda. Det handlade inte om drogtester utan enbart  om alkoholtester. Det innebär att den anställde drabbas av dubbel kontroll. Inte enbart den kontroll som görs av arbetsgivaren i form av slumpvalda stickprov och att föraren alltid måste använda sig av alkolåset innan han kan starta sitt fordon. Frågan är om det inkräktar för mycket på integriteten att riskera bli dubbelkollad och ibland även trippelkollad. Skulle inte transportföretagets egna alkohol- och drogpolicy som innefattar flertalet kontroller per vecka kunna räcka för att säkerställa att föraren är nykter? Nej tycker arbetsdomstolen. Det handlar väl om att företaget i det här fallet inte kan säkerställa att transportföretaget efterlever sin alkohol- och drogpolicy.

Med tanke på att ett företag kanske har 10-20 underleverantörer som kör på deras område och fraktar deras produkter, kan det rimligen vara svårt att ha koll på alla företag och deras policy. Rent utav jättesvårt att se till att den verkligen följs och efterlevs i företagen. Man kan ju tänka att det då rimligen borde vara enklare att bara be slumpvist utvalda förare ifrån underleverantörer blåsa i apparaten, en procedur som tar cirka 20 sekunder. Jag tänker även att det är ett rimligt pris för oss medborgare att betala för att säkerställa att alkoholrelaterade trafikolyckor hålls nere så lågt vi bara kan. Kan det vara priset för att rädda livet på en barnfamilj är jag beredd att betala det.

Viktigt att framhålla är att då även det kontrollerande företaget är beredd att kompensera underleverantören av den förlorade tiden det tar att genomföra alkoholtestet. Det är ju något som transportarbetarna klagat på den senaste tiden. Tidspressen är stor och snäva planeringar i tidsscheman gör att tid är något som behöver tas med i beräkningen.

Hur påverkar detta integriteten för förarna? Är detta ett led till att företaget i nästa led skall kunna beställa ut mera uppgifter som tredje part ifrån sin underleverantör om dess anställda. Kommer man inte nöja sig med alkoholkontroller? Blir nästa steg drogtester, utdrag ur belastningsregister och tidigare domar? Skulle man kunna begära kvinnliga förare lämna graviditetstest?

Nej det tror jag då inte. Jag kan inte tänka mig att det finns något egenvärde av att samla så mycket information man bara kan om enskilda individer. Utan detta är ett led i att kvalitetssäkra sin verksamhet och att se till att personal och konsulter håller sig nyktra. Detta i sin tur skall leda till minskande olyckor och påbud. Det torde väl vara något som borde gynna oss alla.

Det är ju alltid lätt att fundera på saken ifrån ett fågelperspektiv och komma fram till en slutsats som vore annorlunda än om man blev utsatt för det själv. Hur skulle jag då reagera om jag blev stoppad i en mycket stressad situation där jag har häcken full och för tredje gången för dagen, åttonde gången för veckan fick en apparat uppkörd under näsan med instruktionen varsågod och blås. Jo jag skulle nog bli märkbart irriterad för att inte säga rent förbannad. Men detta är ju värsta tänkbara scenario och så skulle det nog inte kunna se ut i praktiken, men teoretiskt javisst.  Det är alltså av vikt att detta sköts på ett professionellt sätt där man tar hänsyn till personliga värden och integritet.

Arbetsdomstolen tillkänna gav en dom som ger ett företags kund rätt att utföra nykterhets test på företagets anställda. Det handlade inte om drogtester utan enbart alkoholtester. Det innebär att den anställde drabbas av dubbel kontroll. Inte enbart den kontroll som görs av arbetsgivaren i form av slumpvalda stickprov och att föraren alltid måste använda sig av alkolåset innan han kan starta sitt fordon. Frågan är om det inkräktar för mycket på integriteten att riskera bli dubbelkollad och ibland även trippelkollad. Skulle inte transportföretagets egna alkohol- och drogpolicy som innefattar flertalet kontroller per vecka kunna räcka för att säkerställa att föraren är nykter? Nej tycker arbetsdomstolen. Det handlar väl om att företaget i det här fallet inte kan säkerställa att transport företaget efterlever sin alkohol- och drogpolicy.

Med tanke på att ett företag kanske har 10-20 underleverantörer som kör på deras område och fraktar deras produkter, kan det rimligen vara svårt att ha koll på alla företag och deras policy. Rent utav jättesvårt att se till att den verkligen följs och efterlevs i företagen. Man kan ju tänka att det då rimligen borde vara enklare att bara be slumpvist utvalda förare ifrån underleverantörer blåsa i apparaten, en procedur som tar cirka 20 sekunder. Jag tänker även att det är ett rimligt pris för oss medborgare att betala för att säkerställa att alkoholrelaterade trafikolyckor hålls nere så lågt vi bara kan. Kan det vara priset för att rädda livet på en barnfamilj är jag beredd att betala det.

Viktigt att framhålla är att då även det kontrollerande företaget är beredd att kompensera underleverantören av den förlorade tiden det tar att genomföra alkoholtestet. Det är ju något som transportarbetarna klagat på den senaste tiden. Tidspressen är stor och snäva planeringar i tidsscheman gör att tid är något som behöver tas med i beräkningen.

Hur påverkar detta integriteten för förarna? Är detta ett led till att företaget i nästa led skall kunna beställa ut mera uppgifter som tredje part ifrån sin underleverantör om dess anställda. Kommer man inte nöja sig med alkoholkontroller? Blir nästa steg drogtester, utdrag ur belastningsregister och tidigare domar? Skulle man kunna begära kvinnliga förare lämna graviditetstest?

Nej det tror jag då inte. Jag kan inte tänka mig att det finns något egenvärde av att samla så mycket information man bara kan om enskilda individer. Utan detta är ett led i att kvalitetssäkra sin verksamhet och att se till att personal och konsulter håller sig nyktra. Detta i sin tur skall leda till minskande olyckor och påbud. Det torde väl vara något som borde gynna oss alla.

Det är ju alltid lätt att fundera på saken ifrån ett fågelperspektiv och komma fram till en slutsats som vore annorlunda än om man blev utsatt för det själv. Hur skulle jag då reagera om jag blev stoppad i en mycket stressad situation där jag har häcken full och för tredje gången för dagen, åttonde gången för veckan fick en apparat uppkörd under näsan med instruktionen varsågod och blås. Jo jag skulle nog bli märkbart irriterad för att inte säga rent förbannad. Men detta är ju värsta tänkbara scenario och så skulle det nog inte kunna se ut i praktiken, men teoretiskt javisst.  Det är alltså av vikt att detta sköts på ett professionellt sätt där man tar hänsyn till personliga värden och integritet.