månadsarkiv: april 2013

BRÅ publicerade en rapport för ett litet tag sedan som visade att 41 procent av de dömda återfaller i brott och oftast redan inom ett år. Det är en väldigt hög siffra som får Kriminalvården att säkert behöva titta närmare på den vård som erbjuds de intagna på landets kriminalvårdsanstalter. Det vi vet är att Sverige generellt sett erbjuder en mycket god och human kriminalvård som i största möjliga mån arbetar enligt evidens och efter den senaste forskningen. Dock vore det intressant att se global statistik av återfall i brott för att kunna ge den svenska Kriminalvården en mer rättvis fingervisning över utfall i vården. De siffrorna finns säkert men är inget vi i skrivande stund har åtkomst till, och vi återkommer så snart vi fått tag i den statistiken.

Dock står det i rapporten klart att det är en stor andel av brotten som begås i landet som utförs av återfallsförbrytare. Det gör det extra viktigt att kunna hitta faktorer som tycks vara extra betydelsefulla  för risk till återfall i brott. När vi lokaliserat dessa kan vi rikta specialprogram för de individerna och på så sett få ner en stor del av vår brottslighet då de som gång på gång begår brott står för en relativt stor del av den totala brottsligheten.  Det bedrivs många olika vårdformer på landets anstalter för olika typer av problem som till exempel Kriminalvårdens program IDAP, ROS, och Brotts-Brytet till Tolvstegsprogram av som utförs av personer med beroendeterapeututbildning.

I rapporten kan man se att det finns samband mellan återfall i brott och den utbildning- och sociala förankring man har. Där kan man se en minskad risk återfall när individen har högre utbildning, betyg och inkomst. Det är nog en viktig del att parallellt med den vård som behandlar grundproblemet som t.ex. alkoholism eller våldsproblematik arbetas med utbildning och arbetspraktik i samma utsträckning som görs nu. Den sociala faktorn är ju en del som arbetas med i alla de olika programmen som nämndes ovan och det är nog den viktigaste faktorn enligt mig för att komma tillbaka som en ansvarstagande individ som utgör en del av samhället. De alkohol- och drogterapeuter som arbetar på landets anstalter bör fortsätta det goda arbete med att jobba med anhörigproblematiken för landets fångar med ett missbruk eller beroende.

Den största delen av återfallsbrott utförs av en liten andel av personer med en kraftig brottshistorik så att lokalisera dess och hitta vårdformer som matchar dessa individer torde vara en viktig angelägenhet inte bara för kriminalvården utan hela samhället.