månadsarkiv: mars 2014

Det flesta är överens om att det första intrycket är enormt viktigt för hur vi sedan förhåller oss till en person, en organisation eller en företeelse. Om man går in i en affär och bemöts av en ointresserad eller till och med otrevlig säljare minskar chansen att vi väljer att handla i affären i fråga, helst om produkterna saluförs även någon annanstans. Likaså blir vår inställning till ett företag mindre positiv om man bemöts av en svårförståelig telefonsvarare när vi ringer. Därför läggs det stor vikt hos företag att hitta rätt röster till radioreklam för att på bästa sätt nå ut till sina kunder.

Vi påverkas även av hur länge vi blir tvungna att vänta i telefonkö och av vilken bakgrundsmusik som spelas under tiden. Vem som talar på telefonsvararen spelar även in här. Att få berättat att man är nummer 168 i kö blir mindre stressande om rösten som säger det är behaglig än om den är opersonlig och kall. Vilken röst man väljer till sin telefonsvarare har därför en större betydelse än vad man kanske tror. Att välja en röst som tillhör en välkänd skådespelare, idrottsprofil eller annan offentlig person kommer att ta bort fokus på att ditt företag har svårt att hinna med att svara kunderna så fort som de önskar. Även om man inte har den sortens budget för sitt telesvar finns det idag flera röstförmedlingar som kan erbjuda en mängd olika röster till telefonsvarare eller växelsystem till en helt annan kostnad.

Möjligheterna vad man kan göra på sin telefonsvarare är egentligen oändliga om man har lite fantasi. Varför inte byta ut bakgrundsmusiken hos en trädgårdsfirma mot tips om hur plattsättning eller hur man klarar sina pelargonsticklingar? Eller ett bokförlag där man under tiden man väntar får lyssna på någon som läser upp en dikt? Hinner man inte lyssna klart innan man kommer fram kanske till och med kunden ringer företaget igen bara för att få lyssna klart!