månadsarkiv: oktober 2014

Den senaste tiden har en debatt tagit fart angående drogtestning. Röster har höjts för att begränsa drogtestning i behandlingsarbete med hänvisning bland annat till att dessa tester är integritetskränkande för individen. Detta gäller även om individen har gett skriftligt tillstånd till att drogtest utförs vid inskrivning i en verksamhet. Från myndighetshåll vill man få detta till att behandlingsinrättningen genom drogtester exkluderar individer från behandlingen och att det finns ett påtryckningsmoment om en individ måste godkänna förekomsten av drogtestning för att kunna delta i en behandling.

För de som arbetar med behandling blir detta ett moment 22 där man känner att man istället för att arbeta tillsammans med myndigheterna mot ett samhälle fritt från beroende istället upplever att man motarbetas i sitt arbete. För hur man ska kunna bedriva ett seriöst behandlingsarbete utan möjlighet att få utföra drogtest har nog ingen svar på. Idag är beroende av alkohol och/ eller narkotika diagnostiserat som en sjukdom. Denna sjukdom kräver varje år ett stort antal liv och skapar än mer förödelse genom våld, kriminalitet och splittrade familjer. Det är undflyende få personer som har ett beroende som skulle uppge att de inte vill något hellre än att tillfriskna från denna sjukdom. Under rätt omständigheter hamnar dessa personer vid något tillfälle i någon form av behandling och många av egen vilja. Denna fria vilja har dock en stark fiende i form av beroendesjukdomen. Så hur goda försatser den beroende än har när han ansöker om behandling, och oavsett hur stort hans engagemang är när han startar sin behandling, kommer sjukdomen motarbeta tillfrisknandeprocessen. Sjukdomen kommer rada upp alla argument som finns för att individen ska ta ett återfall, och ett av dessa argument kommer att vara att ingen behöver få veta att du har druckit alkohol eller rökt heroin, för det görs inga drogtester. Inom de flesta behandlingsprogram talar man om att individen behöver erkänna sitt beroende för sig själv och vara ärlig mot sig själv och andra i denna process. Sjukdomen kommer dock inte att vara ärlig och sjukdomen kommer göra allt för att få individen att ge upp sina föresatser att tillfriskna. Genom att utföra drogtest kan man arbeta preventivt mot återfall då det finns ännu ett hinder för sjukdomen att övervinna. Drogtest fungerar även som en metod för att upptäcka eventuella återfall, och utifrån detta kan man anpassa behandlingen i form av återfallsinventering och återfallsprevention. Drogtestning fungerar på detta sätt som en fiende till sjukdomen, inte till tillfrisknandet.