För att ditt hus, och alla som bor i det, ska må bra är det viktigt att ha ett bra luftflöde i alla rum. Luften vi andas ut och ånga som bildas i kök och badrum är fukt som måste tas om hand.

Ett tydligt tecken på att det är dåligt luftflöde i ditt hus är kondens på kalla ytor, så som fönster och toalettstol. Ett dåligt ventilerat hus kan få rötskador och mögelpåväxt på både stomme och inredning. Och luften vi andas in är renare och friskare ju oftare den byts ut. För att undvika hälsoproblem är sovrummen särskilt viktiga att ventilera väl.

Ett bra luftflöde fås med hjälp av inkommande och utgående luft (tilluft respektive frånluft). Det ska utformas så det blir ett litet undertryck inomhus. På så sätt sprids inte fukten upp på vinden eller in i husets stommar. System för att uppnå detta kan vara mekaniskt, självdrag eller en kombination av dessa. Ju tätare hus desto mer luftflöde behöver behöver tillföras.

Gamla hus har ofta ventilation med självdrag. Det fungerar genom att luft kommer in i huset via otätheter i väggar och kring fönster. Genom att värma huset  med exempelvis en oljepanna värms murstocken och överflödet av varm luft transporteras ut genom den. I hus där värmesystemet är utbytt mot exempelvis fjärrvärme värms murstocken inte upp och det naturliga utflödet saknas. Där behöver mekaniska fläktar installeras.

Vid mekanisk ventilation tillförs luft via en ventil genom ytterväggen i bland annat sovrum och vardagsrum. För att inte ta in dålig luft utifrån ska ventilerna vara försedda med filter. Det finns också filter som filtrerar bort pollen för att undvika allergier. Frånluften tas från de fuktiga rummen kök och badrum via en mekanisk fläkt. Undertryck fås genom att ha fläktar med tillräckligt hög kapacitet. I badrummet rekommenderas att montera en fläkt med fuktsensor som automatiskt slår till och från vid inställd luftfuktighet.

För att systemet inte ska spilla energi ska värmen i frånluften tas tillvara och återkopplas till husets värmesystem via en värmeväxlare. Hus byggda efter år 2006 ska följa EU:s energidirektiv och en energideklaration ska finnas. Ett energieffektivt hus är tätt med ett mekanisk från- och tilluftsystem med värmeväxlare, ett så kallat FTX-system.

Ta hjälp av en VVS-installatör med expertkunskap inom ventilation för att ta reda på vad som krävs i just ditt hus för att uppnå en hälsosam inomhusmiljö.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *