« Bankboken

Hur ska man göra med veckopeng och månadspeng?

Är det så att du har barn, så kanske du funderar lite över detta med veckopeng eller månadspeng. Det är inte fel att lära barnen om pengars värde och det gärna så tidigt som möjligt. Det ger dem en bra grund sedan till vuxenlivet. 

Du kan prata med ditt barn om pengar och att ge dem en slant per vecka eller månad och vad du då förväntar dig i motprestation. För det kan vara bra att de antingen hjälper till i hemmet mot att de får det, eller att de sparar en del av det de får.

Du kan låta ditt barn så långt det är möjligt själv ansvar för sina pengar. Så att han eller hon lär sig hushålla med dem själv.

Hur mycket pengar är rimligt att ge?

Om man ser till genomsnittet så är det idag som så att i Sverige får barn som är i 7 årsåldern. Från 10 års ålder så är det vanligt att gå över till månadspeng. Från att de är 16 år så brukar de få studiebidrag, från CSN. Det är upp till föräldrarna att bestämma om barnet ska få hela eller delar av bidraget.

Nedan visas medianvärdet som svenska barn får i vecko- eller månadspeng.

Ålder            Månadspeng  Veckopeng

7-10                    100                      25

11                        160                      40

12                        200                     50

13                        300                     

14                        400                     

15                        450                     

16                        800                     

17                        1250

18                        1250

 

Lär även ditt barn vikten av att börja spara pengar. Det kommer de ha nytta av både nu och senare i livet.

26 Apr 2020